phone +(84) (24) 22680011
info@pentower.vn
Đăng ký | Đăng nhập

Vai trò của dịch thuật trong các lĩnh vực trong cuộc sống

Vai trò của dịch thuật trong các lĩnh vực trong cuộc sống
Trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa, cũng như  xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, các Công ty phiên dịch đóng vai trò quan trọng và phiên dịch trở thành một ngành dịch vụ không thể thiếu, nhất là đối với những ngành nghề kinh doanh có yếu tố nước ngoài. Vậy dịch thuật có vai trò quan trọng như thế nào?

Ngành dịch thuật nói chung và dịch vụ dịch thuật nói riêng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế xã hội ở nước ta hiện nay. Những tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Việt cũng như tiếng Anh xuất hiện ở hầu hết các lĩnh vực như: kinh tế, tài chính, du lịch, xây dựng, y tế… Dịch thuật là một xu hướng tất yếu để phục vụ cho việc trao đổi văn hóa cũng như kinh doanh có yếu tố nước ngoài. Với những chính sách mở cửa của chính phủ, hội nhập với nền kinh tế thế giới, không tránh khỏi những khó khăn về ngôn ngữ khi giao tiếp với bạn bè quốc tế. Ví dụ một hợp đồng kinh doanh với số vốn đầu tư lớn, nếu không được cả hai bên hiểu biết thấu đáo rất dễ gây ra những hiểu lầm, thiệt hại đáng tiếc vì những câu từ trong hợp đồng nhiều khi người bản xứ đọc còn không rõ nghĩa. Do vậy việc sử dụng một dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp có thể kết nối họ với nhau là điều không thể thiết. Với những doanh nghiệp lớn thì sự chính xác và chuyên nghiệp trong giao tiếp có yếu tố quan trọng đối với sự thành công. Hầu hết những doanh nghiệp này đều có sự hợp tác với một dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp để hỗ trợ những lúc cần thiết, nâng tầm thương hiệu của mình trong mắt đối tác kinh doanh.                                  imagesmileNgoài lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ dịch thuật còn được sử dụng nhiều trong ngành giáo dục. Những tác phẩm văn chương, những tài liệu hỗ trợ cho việc giảng dạy, tìm hiểu các nền văn hóa khác đa số đều xuất phát từ những ngôn ngữ khác nhau ngoài tiếng Việt. Những tác phẩm kinh điển của nhân loại cũng cần trải qua quá trình dịch thuật mới có thể hiểu chính xác và rõ nghĩa. Đòi hỏi một người có chuyên môn cao và am hiểu tường tận ngôn ngữ mới có thể dịch được vì mỗi tác phẩm mang trong mình một nền văn hóa cũng như ngữ cảnh khác nhau.

Những người Việt sinh sống ở nước ngoài hoặc những người nước ngoài sinh sống ở Việt Nam đều cần đến dịch vụ dịch thuật nếu họ chưa hiểu được ngôn ngữ bản xứ.  Ngôn ngữ luôn là rào cản cho sự giao lưu, gắn kết giữa các dân tộc. DỊch thuật mang lại sự gần gũi, lợi ích giữa các quốc qua. Dịch thuật có vai trò quan trọng đối với đời sống xã hội cũng như thúc đẩy sự phát triển kinh tế quốc tế.

Dịch thuật không phải là một ngành mới, có tốc độ phát triển nhanh, nhưng lại là một ngành quan trọng, không thể thiếu, là bước nệm để phát triển hầu hết tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống.

 

 - Pentower -

IELTS Reading Manual (Download)