phone +(84) (24) 22680011
info@pentower.vn
Đăng ký | Đăng nhập
Tiếng Anh tổng quát

Tiếng Anh tổng quát cho người đi làm

Các khóa học bồi dưỡng kiến thức tiếng Anh bị hổng từ A - Z

Xem khóa học

Các khóa học tiếng Anh tổng quát tại Pentower nhằm mục tiêu rà soát và tăng cường các kiến thức tiếng Anh cơ bản và cải thiện cả 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết cho người học. Chương trình được thiết kế riêng cho người lớn, người đi làm và người bận rộn. Hãy tự kiểm tra trình độ tiếng Anh hiện tại theo bảng kiểm tra bên dưới để giúp bạn tìm khóa học phù hợp nhất. Hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn thêm 024-2268-0011.

Trình độ tiếng Anh của bạn

Bạn có thể xác định trình độ tiếng Anh của mình theo thang điểm từ ESL-1 (Mới bắt đầu) đến ESL-9 (Thành thạo). Kiểm tra bảng dưới đây để biết trình độ của bạn, hoặc làm một bài kiểm tra tiếng Anh trực tuyến 20 phút MIỄN PHÍ để giúp bạn xác định chính xác trình độ tiếng Anh của mình.


Cấp độ
   
             
Miêu tả Trình độ CEF *
ESL-1 
Mới bắt đầu
Tôi nói chưa học tiếng Anh bao giờ.  
ESL-2 
Sơ cấp (1)
Tôi có thể nói và hiểu một vài điều trong tiếng Anh. A1/2
ESL-3 
Sơ cấp (2)
Tôi có thể giao tiếp đơn giản và hiểu được trong những tình huống quen thuộc nhưng có vài khó khăn. A2
ESL-4 
Trung cấp (1)
Tôi có thể đặt câu đơn giản và có thể hiểu những ý chính của một cuộc hội thoại nhưng cần nhiều từ vựng hơn. B1
ESL-5 
Trung cấp (2)
Tôi có thể nói và hiểu kha khá và có thể dùng các thì đơn giản nhưng gặp vấn đề với ngữ pháp và từ vựng phức tạp hơn. B1
ESL-6 
Trung cấp (3)
Tôi nói và hiểu rõ những vẫn mắc sai lầm và đôi khi không làm rõ được ý của mình. B2
ESL-7 
Cao cấp (1)
Tôi nói và hiểu rõ những vẫn mắc sai lầm và đôi khi không làm rõ được ý của mình. C1
ESL-8 
Cao cấp (2)
Tôi nói và hiểu rất rõ nhưng đôi khi có vấn đề với tình huống và từ không quen thuộc. C2
ESL-9 
Thành thạo Tôi nói và hiểu tiếng Anh hoàn toàn lưu loát. 
 C2


* CEF - Khung tham chiếu chung Châu Âu

Xem thêm

Các khóa học

Khóa học Đầu vào Khai giảng Chi tiết Đăng ký
Khóa học Power ESL (Level 1-9) Ngày 05 và 25 hàng tháng
Khóa học i-ESL (Level 1-5) Ngày 05 và 25 hàng tháng
Download

Language tips

Use our Language Talk page to help build your vocabulary, skills and knowledge
Xem thêm