phone +(84) (24) 22680011
info@pentower.vn
Đăng ký | Đăng nhập
Tiếng Anh chuyên ngành

Tiếng Anh chuyên ngành

Học tiếng Anh để phục vụ ngay công việc bạn đang làm

Xem khóa học

Các khóa học tiếng Anh chuyên ngành tại Pentower được thiết kế riêng cho từng lĩnh vực để đảm bảo học viên có được trải nghiệm thú vị và hữu ích nhất trong quá trình học. Học viên có thể thực hành ngay kiến thức trong công việc hiện tại của mình. Hãy dành chút thời gian tự kiểm tra trình độ hiện tại của bạn theo bảng kiểm tra bên dưới. Hãy gọi cho chúng tôi để được tư vấn về lớp học phù hợp: 024- 2268-0011.

Trình độ tiếng Anh của bạn

Bạn có thể xác định trình độ tiếng Anh của mình theo thang điểm từ ESL-1 (Mới bắt đầu) đến ESL-9 (Thành thạo). Kiểm tra bảng dưới đây để biết trình độ của bạn, hoặc làm một bài kiểm tra tiếng Anh trực tuyến 20 phút MIỄN PHÍ để giúp bạn xác định chính xác trình độ tiếng Anh của mình.


Cấp độ
   
             
Miêu tả Trình độ CEF *
ESL-1 
Mới bắt đầu
Tôi nói chưa học tiếng Anh bao giờ.  
ESL-2 
Sơ cấp (1)
Tôi có thể nói và hiểu một vài điều trong tiếng Anh. A1/2
ESL-3 
Sơ cấp (2)
Tôi có thể giao tiếp đơn giản và hiểu được trong những tình huống quen thuộc nhưng có vài khó khăn. A2
ESL-4 
Trung cấp (1)
Tôi có thể đặt câu đơn giản và có thể hiểu những ý chính của một cuộc hội thoại nhưng cần nhiều từ vựng hơn. B1
ESL-5 
Trung cấp (2)
Tôi có thể nói và hiểu kha khá và có thể dùng các thì đơn giản nhưng gặp vấn đề với ngữ pháp và từ vựng phức tạp hơn. B1
ESL-6 
Trung cấp (3)
Tôi nói và hiểu rõ những vẫn mắc sai lầm và đôi khi không làm rõ được ý của mình. B2
ESL-7 
Cao cấp (1)
Tôi nói và hiểu rõ những vẫn mắc sai lầm và đôi khi không làm rõ được ý của mình. C1
ESL-8 
Cao cấp (2)
Tôi nói và hiểu rất rõ nhưng đôi khi có vấn đề với tình huống và từ không quen thuộc. C2
ESL-9 
Thành thạo Tôi nói và hiểu tiếng Anh hoàn toàn lưu loát. 
 C2


* CEF - Khung tham chiếu chung Châu Âu

Xem thêm

Các khóa học

Khóa học Đầu vào Khai giảng Chi tiết Đăng ký
Tiếng Anh pháp lý Level 2-3 3-5 May 2017
Tiếng Anh Y khoa Level 2-3 8-10 May 2017
Tiếp thị bán hàng và tiếp thị Level 4-5 17-19 May 2017
Viết CV bằng tiếng Anh 4-5 Liên tục
Phát âm chuẩn cho phỏng vấn Từ level 4 trở lên Liên tục
Tiếng Anh cho lễ tân 2-3 trở lên
Download

Language tips

Use our Language Talk page to help build your vocabulary, skills and knowledge
Xem thêm