phone +(84) (24) 22680011
info@pentower.vn
Đăng ký | Đăng nhập

Tiếng Anh cho lễ tân

Thông tin khóa học

Trình độ đầu vào: 2-3 trở lên

Tổng thời gian khóa học: 5 tuần

Thời gian buổi học: 1.5h/buổi

Lịch học:

Miêu tả khóa học:

Học phí: 2,000,000 VNĐ

Địa điểm: Cầu Giấy

Hãy gọi cho chúng tôi: +(84) (24) 22680011

Các khóa học Tiếng Anh

Đăng ký IELTS Reading Manual