phone +(84) (24) 22680011
info@pentower.vn
Đăng ký | Đăng nhập

Phát âm chuẩn cho phỏng vấn

Thông tin khóa học

Trình độ đầu vào: Từ level 4 trở lên

Tổng thời gian khóa học: 5 giờ

Thời gian buổi học:

Lịch học:

Miêu tả khóa học:

Học phí: 1,000,000 VNĐ

Địa điểm: Cầu Giấy

Hãy gọi cho chúng tôi: +(84) (24) 22680011

Các khóa học Tiếng Anh

Đăng ký IELTS Reading Manual