phone +(84) (24) 22680011
info@pentower.vn
Đăng ký | Đăng nhập

Phân biệt so, so that, so...that

Phân biệt so, so that, so...that

Bài này giúp phân biệt các hiện tượng ngữ pháp mà mọi người rất hay nhầm lẫn đó là: so, so that, so + adj/adv + that


Trước hết hãy cùng tìm hiểu nghĩa và cách sử dụng của những hiện tượng ngữ pháp này nhé.

 

Ý nghĩa và cách sử dụng của “so”:

- Đồng ý: I love English. So do I.

- Tham chiếu tới, dẫn chiếu tới, để cập đến ý trước: I think that woman is beautiful. Well, if you think so, you should go speak to her.

- Từ định lượng, "so" ở đây có nghĩa là “very”. I’m so hungry. So much, so many = a lot. So few = a few, very little.

- Từ nối, để chỉ kết quả của sự việc trước đó. I was late so I missed the meeting.

 

Ý nghĩa và cách sử dụng của “so that”:

So that: là một dấu hiệu của mệnh để trạng ngữ, chỉ mục đích. Mệnh đề đi sau “so that” chỉ mục đích của mệnh đề đi trước nó.
I worked overtime this week so that I could take time off next week.

 

Ý nghĩa và cách sử dụng của “so +adj/adv + that”

So adj/adv that: vừa có ý nghĩa định lượng vừa để bổ sung thêm thông tin.
I’m so tired that I might pass out.

 

Sau đây là một số ví dụ để phân biệt 3 trường hợp trên:

 

- Bill worked hard, so he was promoted. (được thăng chức là kết quả của làm việc chăm chỉ)

- Bill worked hard so that he would be promoted. (việc thăng chức là mục đích của làm việc chăm chỉ, là lý do tại sao Bill chăm chỉ)

- Bill worked so hard that he had to be promoted. (mọi người đều chăm chỉ nhưng Bill chăm chỉ quá đến nỗi mà phải được người ta thăng chức cho Bill, “chăm chỉ quá” là mức độ của sự chăm chỉ, mệnh đề sau “that” cung cấp thêm thông tin cho sự chăm chỉ quá đó)

- Jill is smart, so all the boys like her. (kết quả của việc Jill thông minh là tất cả bọn con trai đều thích cô ấy)

- Jill studies regularly so that she can beat the boys. (vế sau chỉ mục đích, lý do của vế trước)

- Jill is so smart that all the boys are afraid of her. (vế sau hoàn thành nghĩa của vế trước.)Chúc các bạn học tốt!

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN TIP HỌC TIẾNG ANH HÀNG TUẦN (CLICK NGAY!!!)

IELTS Reading Manual (Download)