phone +(84) (24) 22680011
info@pentower.vn
Đăng ký | Đăng nhập

Những khó khăn khi dịch từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt

Những khó khăn khi dịch từ Tiếng Anh sang Tiếng Việt


Tiếng Anh đã và đang đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực trên toàn cầu hiện nay, từng bước phát triển trở thành ngôn ngữ chính thức thứ hai của các quốc gia trên thế giới. Hệ quả kéo theo đó là sự phát triển mạnh mẽ của các ngành nghề liên quan đến Tiếng Anh, đặc biệt là Biên – Phiên Dịch. Tuy nhiên, xu hướng luôn đi kèm với khó khăn, vậy những khó khăn khi dịch từ Tiếng anh sang Tiếng Việt là gì? Ta có thể xem xét một số yếu tố sau:

-       Không hiểu được, hay không biết được ngữ cảnh của câu tiếng Anh cần dịch, vì tiếng Anh của người bản xứ thường không giống như kiểu của người Việt chúng ta; người Anh/Mỹ sử dụng tiếng Anh rất xúc tích, dễ hiểu, tuy nhiên họ dùng từ rất là phong phú và đời thường, tuy nhiên điều này nếu một dịch giả không đọc tài liệu nhiều của như bản xứ viết thì khó có thể đoán được ngữ cảnh chính xác của câu tiếng Anh.

-      Không hiểu hết được văn hóa của người Mỹ, Anh: điều này cũng gây khó khăn không ít, ví dụ: người Mỹ thì thường đi thẳng vào chủ đề chính của câu chuyện, trong khi người Việt thì đi lòng vòng, không chịu đi thẳng vào vấn đề đang đề cập.                                                         image2oftranslation

-       Gặp nhiều từ vựng lạ mà trước giờ họ chưa từng gặp.

-       Kiến thức chuyên môn chưa biết sâu và rộng. Một biên dịch thông thường phải hiểu biết chuyên môn ít nhất của 16 lĩnh vực phổ biến như kinh tế, tài chính, kế toán, y tế, chứng khoán…


translationimage3

-        Đọc tài liệu bản xứ một cách thụ động: tức là đọc và hiểu theo nghĩa đen, không chịu suy luận thì khó có thể hiểu sâu, hiểu chính xác những gì mà câu dịch tiếng Anh muốn nói đến. Chúng ta biết người Mỹ thuộc quốc gia văn minh, những suy nghĩ của họ rất cao siêu, vì vậy, văn phong họ viết xúc tích, đòi hỏi người đọc phải có một trình độ nhất định mới hiểu được và suy luận theo đúng ý đồ của tác giả.

-       Chưa hiểu hết ngữ pháp (văn phạm) của câu tiếng Anh cần dịch, đều này cũng gây không ít khó khăn khi dịch câu tiếng Anh sang tiếng Việt. Có những mẫu câu buộc phải biết văn phạm thì mới lột tả được hết ý mà câu tiếng Anh cần dịch.

-       Để làm tốt hay chính xác cách dịch câu tiếng Anh, thì một biên dịch phải có những cách thức cụ thể và đi đúng hướng thì mới tăng khả năng hiểu biết và khả năng ngôn ngữ của mình. 

          - Pentower -

IELTS Reading Manual (Download)