phone +(84) (24) 22680011
info@pentower.vn
Đăng ký | Đăng nhập

Ngữ pháp Tiếng Anh 101

Ngữ pháp Tiếng Anh 101
Bạn có thắc mắc về cách sử dụng dấu chấm phẩy đúng hay cách đặt các trạng từ trong câu? Nếu vậy, Pentower là địa chỉ đúng đắn rồi đó. Pentower xin đưa ra một số hướng dẫn ngữ pháp tiếng Anh đầy đủ với các quy tắc sử dụng tiếng Anh. Mỗi quy tắc ngữ pháp được giải thích bằng tiếng Anh đơn giản với ví dụ sinh động đi kèm. Ngữ pháp tiếng Anh không phải là luôn luôn dễ hiểu, nhưng bằng cách sử dụng hướng dẫn này, bạn sẽ có thể tự nhắc nhở mình về các quy tắc sử dụng tiếng Anh và nói hoặc viết tiếng Anh tự tin hơn.


NOUNS (danh từ)

Danh từ là những từ chỉ ngườisinh vật, sự vật, sự việc, khái niệmhiện tượng,...

ADJECTIVES (tính từ)

 

Tính từ là từ chỉ tính chất, màu sắc, kích thước, trạng thái, mức độ, phạm vi,… của người hoặc sự vật. Nó thường dùng bổ nghĩa cho danh từ, đại từ hoặc liên động từ (linking verb)..

ADVERBS (trạng từ)

 

Trạng từ là những từ dùng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ, một trạng từ khác hay cho cả câu. Trạng từ thường đứng trước từ hay mệnh đề mà nó cần bổ nghĩa. Nhưng cũng tùy trường hợp câu nói mà ngưới ta có thể đặt nó đứng sau hay cuối câu.

DETERMINERS (từ hạn định)

 

Từ hạn định (DETERMINERS) là từ đứng trước một danh từ hoặc một cụm danh từ và trước một tính từ. Do đó mà từ hạn định không thể đứng một mình mà phải có một danh từ hoặc một cụm danh từ theo sau.


VERBS & VERB TENSES
 (ĐỘNG TỪ VÀ THFI ĐỘNG TỪ)

 

Verbs are action words. They tell us what is happening and when (past, present, future). Verbs can also express possibilities and conditions.

SPEECH (Câu trực tiếp/ câu gián tiếp)

 Khi chúng ta tường thuật lại lời một ai đó nói, chúng ra có thể nhắc lại trực tiếp hoặc gián tiếp. những quy tắc về câu gián tiếp là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh.
PUNCTUATION (DẤU CÂU)

 
Dấu câu không phải là một phần chính trong ngữ pháp, nhưng nó là yếu tố quan trọng khi viết Tiếng Anh.

RELATIVE CLAUSES (mệnh đề quan hệ)

Chúng ta sử dụng mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh để làm cho câu phức tạp và tóm lược hơn.
Link: http://www.ef.com/english-resources/english-grammar/

 

 

 

 

 

 

 

 

IELTS Reading Manual (Download)