phone +(84) (24) 22680011
info@pentower.vn
Đăng ký | Đăng nhập

Linking words (từ nối)

Linking words (từ nối)

TỪ NỐI: là những là những từ và cụm từ chúng ta sử dụng để liên kết các ý kiến và sự kiện khi nói hoặc viết.

 

Hãy xem câu chuyện ngắn sau về Angela:

 

“Yes, what happened was I was swimming off the coast, when all of a sudden, I saw a huge black shape coming towards to me. To begin with , I thought it was a dolphin…

 

But it wasn’t. So, what happened next?

 

Well, I then quickly realized it was a shark. Luckily, I’m a very fast swimmer. But, in the end, it was a boat that saved me”

 

Trong câu chuyện nói trên Angela đã giúp chúng ta theo dõi câu chuyện được dễ dàng hơn bằng cách sử dụng những từ nối (linking words). Hãy cùng đi vào chi tiết dưới đây:

 

Đầu câu chuyện Angela sử dụng “what happened was”. Đây là một cách rất hay để giới thiệu và mở đầu. Nó thu hút sự chú ý của người nghe và nó khiến người nghe chuẩn bị sẵn sàng lắng nghe câu chuyện.

 

Còn khi đi đến hết câu chuyện, những cụm như “in the end” hoặc “finally” cho thấy câu chuyện đó sắp kết thúc.

 

Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi câu chuyên của Angela để xem con thuyền đã cứu thoát Angela như thế nào nhé.

 

Fortunately, the boat had already seen the shark and fired a rocket which scared the creature off.

-       That was lucky!”

 


Angela đã sử dụng từ nối là trạng từ “fortunately” để trả lời

 

Ở đoạn trên chúng ta thấy Angela nói “Luckily, I’m a fast swimmer”. Chúng ta còn có thể gặp những cách nói khác như “unfortunately”, “sadly” hoặc dùng những trạng từ/cụm trạng từ như “suddenly” hoặc “all of a sudden” ở phần mở đầu của câu chuyện để thể hiện sự việc diễn ra như thế nào.

 

Tóm tắt lại những từ nối đã được sử dụng trong bài:

 

-       để bắt đầu: what happened was

-       để nêu thứ tự các sự kiện: first of all, to begin with, then, next, after that

-       để kết thúc câu chuyện: finally, in the end

-       để đưa ra ý kiến, bình luận: luckily, fortunately, sadly

 

Hãy thử sức với bài quiz ngắn sau đây:

 

Điền vào chỗ trống:

 

1.     I tried weeks to get a ticket to the final……I gave up.

       a. in the end         b. next

 

       Đáp án: a. in the end

2.     It started to rain…….I had an umbrella with me

a. suddenly       b. luckily

 

Đáp án: b. luckily

Nguồn: youtube

ĐĂNG KÝ ĐỂ NHẬN TIP HỌC TIẾNG ANH HÀNG TUẦN (CLICK NGAY!!!)

IELTS Reading Manual (Download)