phone +(84) (24) 22680011
info@pentower.vn
Đăng ký | Đăng nhập

Language tips

Dấu lược (apostrophe)

Khi nào thì dùng dấu lược? Hãy cùng xem các nguyên tắc khi sử dụng dấu lược nhé!

Đại từ (Pronouns)

Đại từ là gì? Chúng được sử dụng như thế nào? Có những loại đại từ nào. Hãy cùng học nhé!

Danh mục động từ bất quy tắc (irregular verbs)

Tổng hợp các động từ bất quy tắc từ A-Z. Hãy cùng xem nhé!

Phân biệt so, so that, so...that

Hãy cùng tìm hiểu các cách diễn đạt với "so" và phân biệt "so", "so that", "so...that" nhé.

4 mẹo phân biệt hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Khi nào thì dùng hiện tại hoàn thành, hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Hãy cùng theo dõi nhé.

Gerund vs Infinitive (Danh động từ và Động từ nguyên thể)

Cùng xem cách sử dụng Gerunds và Infinitive nhé

Linking words (từ nối)

Hãy cùng tìm hiểu về từ nối (Linking words) nhé

Nouns (Danh từ)

Danh từ là gì? Có những loại danh từ nào trong tiếng Anh? Cùng học nhé!

Relative clauses (Mệnh đề quan hệ)

Mệnh đề quan hệ là một thành phần của câu dùng để giải thích rõ hơn về danh từ đứng trước nó. Hãy xem cụ thể nhé!

Punctuation (Dấu câu trong tiếng Anh)

Có những loại dấu câu nào thường được sử dụng trong tiếng Anh? Tham khảo bài viết sau để biết chi tiết nhé!

Direct / Indirect speech (câu trực tiếp/câu gián tiếp)

Nhiều người thường cảm thấy lúng túng khi phân biệt giữa câu trực tiếp (direct speech) và câu gián tiếp (indirect speech). Bài viết sau sẽ giúp bạn hiểu chúng dễ dàng hơn.

Determiners (Từ hạn định)

Thế nào là từ hạn định và cách sử dụng chúng như thế nào. Hãy cùng tìm hiểu nhé.
1 2 >

Tài nguyên học tập

QC7