phone +(84) (24) 22680011
info@pentower.vn
Đăng ký | Đăng nhập

IELTS Writing

IELTS Writing

Đây là cuốn sách giàu tính chiến lược và thực hành như tựa sách đã nêu ra. Practical IELTS Strategies đưa ra cho người học một khung chương rõ ràng và hiệu quả, giúp các bạn nang cao tối đa số điểm có thể đạt được trong phần 1 của bài thi Viết IELTS.

Cuốn sách bao gồm:

- 20 lời khuyên hữu ích, trong đó, mỗi lời khuyên đều được đúc kết, xây dựng và phát triển dựa trên những đề mục phía trước, hỗ trợ người học thông qua những phân tích và thảo luận tại những điểm cần lưu ý.

- Hơn 40 bài tập thực hành có đáp án cùng với phân tích và thảo luận.

- Một bài tổng kết và minh họa khi áp dụng những lời khuyên đó trong thực tiễn.

- Các phần phụ lục mở rộng có đáp án mẫu đi kèm với phần phân tích và thảo luận.

This Practical IELTS Strategies book is above all (as the name suggests) practical and strategic, giving a clear and achievable framework for maximising your score in the IELTS Writing Task One.

This book has:

- 20 solid tips, each developed and built on the previous one, supported by analysis and discussion where possible.

- over 40 exercises with answers, also analysed and dissussed

- a final summary and demonstration of all the tips in action

- extencive appendices with model answer, all analysed and discussed.

IELTS Reading Manual (Download)