phone +(84) (24) 22680011
info@pentower.vn
Đăng ký | Đăng nhập
CÁC KHÓA IELTS SKILL BOOSTER

Tập trung vào Kỹ năng bạn cần cải thiện để tiến bộ nhanh hơn

Xem khóa học

Các khóa học

Khóa học Đầu vào Khai giảng Chi tiết Đăng ký
IELTS WRITING COURSE Xếp theo năng lực của học viên Ngày 05 và 25 hàng tháng
IELTS SPEAKING COURSE Xếp theo năng lực của học viên Ngày 05 và 25 hàng tháng
PRONUNCIATION COURSE Xếp theo năng lực của học viên Ngày 05 và 25 hàng tháng
Download

Language tips

Use our Language Talk page to help build your vocabulary, skills and knowledge
Xem thêm