phone +(84) (24) 22680011
info@pentower.vn
Đăng ký | Đăng nhập

Đội ngũ

Cam Eugenio Quizon Jr.

Giáo viên Tiếng Anh

Regina M. Dalligue

GIÁO VIÊN TIẾNG ANH

RubilynDela Cruz Dalope

GIÁO VIÊN TIẾNG ANH

MARIA SKOROBOGATOV

Giáo viên Tiếng Anh

Nguyễn Thị Xuân Thu

Quản lý Dự án

Nguyễn Việt Đức

CTV Biên dịch Anh ngữ

Nguyễn Thị Lụa

Biên dịch Anh ngữ
1

Đội ngũ

QC7