phone +(84) (24) 22680011
info@pentower.vn
Đăng ký | Đăng nhập

Direct / Indirect speech (câu trực tiếp/câu gián tiếp)

Direct / Indirect speech (câu trực tiếp/câu gián tiếp)

I, CÂU TRỰC TIẾP:


Câu gián tiếp thường lặp lại hoặc trích dẫn chính xác câu nói, câu nói thường được để trong dấu ngoặc kép " ", không thay đổi nguyên văn câu nói. Câu trực tiếp thường dùng trong ngữ cảnh nói về những gì diễn ra BÂY GIỜ như một cuộc nói chuyện điện thoại hoặc báo lại cho ai đó về cuộc nói chuyện điện thoại trước đây. Hãy xem ví dụ sau:
Ex: 

-  She says, "What time will you be home?"
-  She said, "What time will you be home?" and I said, "I don't know!"
-  "There's a fly in my soup!" screamed Simone.
-  John said, "There's an elephant outside the window."

II, CÂU GIÁN TIẾP:  

Câu gián tiếp thường dùng để nói về sự việc trong quá khứ, vì vậy thường thì chúng ta thay đổi thì của động từ. Chúng ta thường dùng những từ để báo cáo như "say", "tell", "ask" và có thể dùng "that" để giới thiệu câu nói gián tiếp, ví dụ:

Ex: She said, "I saw him." (câu trực tiếp)
=> She said that she had seen him. (câu gián tiếp).

III, SAYTELL

- Dùng "say" khi không có tân ngữ gián tiếp:

Ex: He said that he was tired.

- Dùng "tell" khi nhắc đến người được nói đến (ví dụ có tân ngữ gián tiếp):

Ex: He told me that he was tired.

IV, TALKSPEAK

- Dùng những động từ này để diễn tả hành động giao tiếp:

Ex:  He talked to us.

       She was speaking on the phone.

- Dùng những động từ này với "about" để diễn tả điều được nói đến trong câu:

Ex:  He talked (to us) about his parents.

ĐĂNG KÝ NHẬN TIP HỌC TIẾNG ANH HÀNG TUẦN (CLICK NGAY!!!)

-
Pentower -

IELTS Reading Manual (Download)