phone +(84) (24) 22680011
info@pentower.vn
Đăng ký | Đăng nhập

Điều kiện cần và đủ cho một bài dịch chuẩn xác

Điều kiện cần và đủ cho một bài dịch chuẩn xác

Hiện nay, Tiếng Anh đã và đang trở thành ngôn ngữ toàn cầu, được sử dụng làm ngôn ngữ thứ 2 ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Việc phát triển nền kinh tế thị trường xuyên quốc gia, càng làm nâng cao vị thế và tầm quan trọng của Tiếng Anh, kéo theo đó là nhu cầu về các công việc về Tiếng Anh nói chung và dịch thuật nói riêng ngày càng cao. Tuy nhiên, để có thể dịch thuật thông thạo từ Tiếng Anh sang các ngôn ngữ khác và ngược lại cũng cần có những điều kiện cần và đủ cụ thể: 


                               imageoftranslation


-     Hiểu được ý muốn truyền đạt của câu dịch tiếng Anh: 

•     Để hiểu được ý truyền đạt, dịch giả phải đoán bíêt được ngữ cảnh mà câu tiếng Anh này được hình thành từ đâu, mang ý tốt hay ý xấu của cùng một câu, hay đoạn văn. 

•     Cũng một câu những với giọng điệu (intonation) khác nhau thì cũng mang ý trái ngược nhau. Đây là điều kiện cần để một biên dịch làm tốt “dịch câu tiếng Anh”. 

•     Nếu dịch giả không biết được ngữ cảnh chính xác của câu tiếng Anh này nói ra trong ngữ cảnh nào thì khó có thể dịch câu tiếng Anh sang tiếng Việt chính xác được. Lúc đó thì chỉ đoán mò hên xui, mà phần trăm đúng rất thấp.

-     Để hiểu được ngữ cảnh của câu tiếng Anh cần dịch đòi hỏi biên dịch phải có cái nhận thức đúng đắn về tiếng Anh, tức dịch câu tiếng Anh phải có ngữ cảnh đi kèm, tức có nhận thức đúng thì khi đọc tức là biên dịch đã có được ngữ cảnh, hoặc suy ra ngữ cảnh một cách chính xác.

 

-     Hiểu biết toàn diện, sâu sắc về tiếng Việt: 

 

•     Một khi hiểu được ngữ cảnh của câu tiếng Anh cần dịch, điều kiện đủ nữa là biên dịch phải hiểu biết về ngữ pháp tiếng Việt và diễn đang tiếng Việt sao cho dễ hiểu nhưng chuấn nhất. 

•     Nhiều dịch giả lại quên đi điều này, làm cho việc dịch câu tiếng Anh sang một ý khác, trong khi biên dịch về bản chất đã nắm được cốt ý của câu tiếng Anh ban đầu.
                                                                                                                                                                                                     - Pentower -

IELTS Reading Manual (Download)