phone +(84) (24) 22680011
info@pentower.vn
Đăng ký | Đăng nhập

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤCHÍNH SÁCH GIAO HÀNG

Phương thức giao hàng: Sản phẩm dịch vụ của chúng tôi sẽ được bàn giao cho bạn qua email có chứa các thông tin tài khoản đăng nhập theo thông tin bạn đã đăng ký khi đặt hàng.

Nếu quá thời hạn giao hàng đã cam kết mà bạn vẫn chưa nhận được email bàn giao, bạn vui lòng thông báo tới bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi theo thông tin tại cuối bài viết để được hỗ trợ kịp thời.

 THÔNG TIN CÁ NHÂN 


Thông tin cá nhân của các bạn sẽ không bị bán, cho thuê hay trao đổi tên với các tổ chức khác ngoài các đối tượng mà chúng tôi nêu dưới đây. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng. 

PHƯƠNG THỨC BẢO MẬT

Bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng là ưu tiên của chúng tôi. Chúng tôi luôn bắt kịp những tiêu chuẩn công nghiệp về bảo vệ thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp, kể cả trong thời gian gửi đi và khi chúng tôi nhận thông tin.

TRUY CẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Nếu thông tin cá nhân của bạn bị thay đổi, hoặc bạn không sử dụng dịch vụ của PENTOWER nữa, bạn có thể sửa chữa, thay đổi, bổ sung hoặc xoá thông tin cá nhân bằng các cách sau: liên hệ với Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi hoặc gọi điện, gửi email qua liên hệ nêu trên. Chúng tôi sẽ hồi đáp yêu cầu truy vấn thông tin cá nhân của bạn trong vòng 30 ngày. PENTOWER sẽ giữ thông tin cá nhân của bạn cho đến khi tài khoản của bạn ngưng hoạt động vào các tình huống cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn. Chúng tôi sẽ lưu giữ và sử dụng thông tin của bạn khi cần thiết tuân theo nghĩa vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp và thực thi các thoả thuận của chúng tôi. 

SỬA ĐỔI HỒ SƠ CỦA BẠN

Bạn có thể thay đổi hồ sơ bất kì lúc nào bằng cách cập nhật trong tài khoản cá nhân. Thay đổi của bạn sẽ được cập nhật ngay sau đó.

XÓA HOẶC VÔ HIỆU HÓA HỒ SƠ

Bạn có thể xoá hoặc vô hiệu hoá hồ sơ của mình bất kì lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi.

ĐỐI TƯỢNG CHÚNG TÔI CHIA SẺ HỒ SƠ CỦA BẠN

Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn tới công ty cung cấp dịch vụ liên quan đến sản phẩm như quy trình thanh toán hoặc chăm sóc khách hàng. Những công ty này được ủy quyền sử dụng thông tin cá nhân của bạn chỉ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ tới chúng tôi.

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin của bạn khi chúng tôi tin rằng việc làm đó là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của bạn, đảm bảo sự an toàn của bạn hoặc người khác, điều tra gian lận hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Nếu PENTOWER tham gia vào sát nhập hoặc được mua lại một phần hay toàn bộ tài sản bởi một bên khác, bạn sẽ được thông báo qua email hoặc qua tin tức chính thức trên trang web của chúng tôi về bất kì sự thay đổi quyền sở hữu hoặc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng, cũng như bất kì quyền của khách hàng nào liên quan đến thông tin cá nhân của bạn, tới bất kì bên thứ 3 nào với sự đồng ý của bạn.

CÁC BÀI TEST

Bạn có thể thực kiện các bài test ngay trên trang web. Nếu bạn đồng ý, chúng tôi sẽ thiết lập tài khoản cá nhân từ các thông tin mà bạn đã cung cấp. Việc đăng kí là hoàn toàn tự nguyện. Thông tin đăng kí cơ bản gồm thông tin liên lạc: tên, địa chỉ, số điện thoại và email.

Chúng tôi cũng sử dụng thông tin này để gửi đến bạn và gợi mở nhiều sản phẩm, dịch vụ phù hợp hơn.

GIỚI THIỆU VỚI BẠN BÈ

Nếu bạn muốn giới thiệu với bạn bè về các sản phẩm dịch vụ của PENTOWER hoặc các chương trình ưu đãi, vui lòng cung cấp email cá nhân của họ và bạn cũng có thể gửi tin nhắn giới thiệu cho bạn của mình. Hệ thống của chúng tôi sẽ gửi một thư mời tự động duy nhất qua email để bạn bè của bạn tham khảo trang chủ của PENTOWER

Một số điều trong chính sách bảo mật của PENTOWER có thể thay đổi. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi cách thức thu nhận, sử dụng hoặc chia sẻ thông tin, chúng tôi sẽ thông báo tới khách hàng bằng email và giải trình sự thay đổi đó và đưa ra lựa chọn có cho phép hay không việc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trên các thay đổi mới. Nếu bạn có bất kì câu hỏi nào về hệ thống chính sách, hoặc mọi thắc mắc về PENTOWER, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời.

Hotline: (+84) (24) 2268 0011

Email: info@pentower.vn
Website: http://pentower.vn/

_
 Pentower _

IELTS Reading Manual (Download)