phone +(84) (24) 22680011
info@pentower.vn
Đăng ký | Đăng nhập

Dấu lược (apostrophe)

Dấu lược (apostrophe)

NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ DẤU LƯỢC (APOSTROPHE)

 

Người học rất dễ nhầm lẫn về dấu lược. Dấu lược lúc thì dùng trong trường hợp về sở hữu, lúc lại dùng trong các cách viết giản lược như đúng tên gọi của nó. Vậy còn về trường hợp hình thành nên số nhiều thì sao?

Sử dụng dấu lược: khi nào thì dùng, khi nào không

Trường hợp viết tắt hay viết giản lược là dạng rút gọn của một từ (hoặc một nhóm các từ) trong đó một số chữ cái hoặc âm được rút bỏ. Trong cách viết rút gọn, dấu lược đại diện cho những chữ cái bị thiếu. Các trường hợp giản lược phổ biến nhất là các động từ, trợ động từ hoặc động từ khuyết thiếu đi kèm với những từ khác: He would=He’d. I have=I’ve. They are=They’re. You cannot=You can’t.

Một số tác giả sử dụng những dạng giản lược ít phổ biến hơn khi họ muốn thể hiện một kiểu viết đặc biệt nào đó. Họ có thể dùng somethin’ để thể hiện cách người ta không thường phát âm chữ cái g cuối cùng của “something” khi nói. Bạn cũng có thể thỉnh thoảng gặp e’er (thay vì ever) trong các bài thơ. Ở Miền Nam nước Mỹ bạn còn có thể bắt gặp y’all (you all). Từ ngữ chỉ thập niên cũng thường được viết giản lược: the ’60s (the 1960s).

Thể giản lược

Khi chưa giản lược

Ví dụ

-n’t

not

Isn’t (is not), hasn’t (has not)

-‘re

are

They’re (they are), we’re (we are), you’re (you are)

-‘d

had, would

She’d (she had, she would), I’d (I had, I would)

-‘ll

will

We’ll (we will), you’ll (you will)

-‘s

is

He’s (he is), it’s (it is)

I’m

I am

let’s

let us

Việc giản lược hay rút gọn là khá phổ thông. Nếu bạn đang viết về cái gì đó mang tính chất nghi thức, trang trọng thì bạn nên tránh dùng, trừ trường hợp ví dụ như o’clock, vì người ta hiếm khi dùng từ này ở dạng đầy đủ.

Dấu lược và danh từ sở hữu

Nguyên tắc hình thành các dạng sở hữu có lẽ gây nhiều lúng túng nhất. Chúng chỉ thay đổi một chút tuỳ thuộc vào loại danh từ bạn chuyển sang dạng sở hữu. Sau đây là những quy luật chính:

Đối với phần lớn các danh từ số ít thêm dấu lược+s:

The dog’s leash           The writer’s desk           The planet’s atmosphere

Với hầu hết các danh từ số nhiều chỉ thêm dấu lược:

The dogs’ leashes (multiple dogs)         The writers’ desks (multiple writers)          The planets’atmospheres (multiple planets)

Với những danh từu số nhiều không kết thúc bằng s, thêm apostrophe+s:

The children’s toys             The geese’s migration route

Với những danh từ riêng kết thúc bằng s thêm dấu lược:

Charles Dickens’ novels            Kansas’ main airport

Có trường hợp thêm dấu lược+s:

Charles Dickens’s novels            Kansas’s main airport

Với những danh từ riêng số nhiều kết thúc bằng s chỉ cần thêm dấu lược:

The Harrises’ house              The Smiths’ vacation

Dấu lược và đại từ sở hữu

Không dùng dấu lược để hình thành dạng sở hữu đối với những đại từ sở hữu chỉ người. Vấn đề không xảy ra với những đại từ sở hữu như my, mine, his, her,  our mà là với your, yours, hers, its, ours, their, và theirs. Với đại từ quan hệ whose cũng vậy. Lưu ý rằng, tất cả những dạng này không dùng dấu lược. Trên thực tế đối với một số đại từ, việc thêm dấu lược sẽ tạo thành một dạng rút gọn chứ không phải là dạng sở hữu (xem bảng bên dưới).

Đại từ

Đại từ sở hữu

 

Me

My

Mine

You

Your

Yours

He

His

His

Her

Her

Hers

It

Its

We

Our

Ours

Them

Their

Theirs

Who

Whose

Dấu lược với trường hợp nhiều đối tượng sở hữu

Cách dùng dấu lược như thế nào khi nói về các sự vật thuộc về nhiều hơn một người? Khi một cái gì đó là sở hữu của từ hai người trở lên thì chỉ thêm dạng sở hữu vào tên gọi cuối cùng:

Bob and Jim’s bait shop (Bob và Jim cùng sở hữu cửa hàng bán mồi)        Ryan, Jessica, and Elinor’s parents (Cả ba người này đều có chung bố mẹ)

Khi nói về những thứ riêng lẻ thuộc về những người khác nhau thì thêm dạng sở hữu vào tất cả những tên gọi này:

Bob’s and Jim’s bait shops (Bob sở hữu một cửa hàng bán mồi và Jim cũng sở hữu một cửa hàng khác) Ryan’sJessica’s, and Elinor’s parents (Mỗi người đều có cha mẹ riêng)

Dấu lược và số nhiều

Một lỗi phổ biến mà người dùng tiếng Anh hay mắc phải đó là việc sử dụng dấu lược để làm thành dạng số nhiều của danh từ. Đôi khi việc này được gọi là dấu lược của các tiệm tạp phẩm vì các quảng cáo của loại cửa hàng này rất hay dùng kiểu giản lược đó (3 orange’s for a dollar!). Bạn không nên làm như vậy! Dấu lược không hình thành nên dạng số nhiều của danh từu trừ một số rất ít ngoại lệ.

Ngoại lệ đáng lưu ý đối với nguyên tắc này là dạng số nhiều của những chữ cái viết thường vốn được hình thành với một dấu lược để tránh đọc nhầm:

Don’t forget to dot all your is.

Don’t forget to dot all your i’s.

Dấu lược và dấu chấm câu

Dấu lược là một phần của từ có dấu lược bởi vậy không nên tách nó khỏi từ đó với các loại dấu câu như dấu chấm, dấu phảy, dấu chấm hỏi….

Can I ask you somethin’?            “’Twas the night before Christmas,” he said.

Ở ví dụ thứ hai, để ý rằng dấu lược ở trước từ ’Twas. Các dấu lược khi bắt đầu một từ thường dễ nhầm với dấu ngoặc đơn, hãy lưu ý trường hợp này khi dùng Word nhất là khi bạn đang nói tới các thập niên, như trong trường hợp the ’60s or the ’90s.

- Sưu tầm -

ĐĂNG KÝ NHẬN TIP HỌC TIẾNG ANH HÀNG TUẦN (CLICK NGAY)!!!

IELTS Reading Manual (Download)