phone +(84) (24) 22680011
info@pentower.vn
Đăng ký | Đăng nhập

Đào tạo Tiếng Anh doanh nghiệp

Các khóa đào tạo tiếng Anh thiết kế riêng cho từng Tổ chức và Doanh nghiệp

Liên hệ tư vấn

Khách hàng của chúng tôi

Phương pháp tiếp cận của chúng tôi

Các chương trình đào tạo ngôn ngữ tùy chỉnh phù hợp với từng tổ chức của chúng tôi luôn bao gồm:

• Đánh giá chi tiết nhu cầu đào tạo của từng doanh nghiệp trước khóa học

• Phỏng vấn cá nhân và kiểm tra mức độ của tất cả người tham gia

• Một chương trình học được xây dựng cùng với người học và tổ chức (những gì chúng tôi gọi là "chương trình điều chỉnh được")

• Đánh giá sự tiến bộ của người tham gia trong suốt khóa học

• Rà soát thường xuyên các mục tiêu của khóa học

• Đánh giá kết thúckhóa học với những người tham gia, trao chứng chỉ  và các báo cáo đánh giá cuối cùng về kết quả khóa học.

• Khuyến nghị cho các khóa đào tạo tiếp theo (nếu cần).

Phương pháp giảng dạy của chúng tôi

Chúng tôi thiết kế các chương trình đào tạo ngôn ngữ có hiệu quả cao nhằm đáp ứng nhu cầu cụ thể và triển khai các khóa học phù hợp với chương trình làm việc của doanh nghiệp. Các chương trình của chúng tôi rất thiết thực, có liên quan đến nội dung và mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. Chúng tôi áp dụng việc học tập dựa trên công việc thực và dựa vào phản hồi cá nhân để tối đa hóa tiến bộ và thành tựu. Chúng tôi có thể xây dựng các chương trình đào tạo tiếng Anh kinh doanh theo ngành bạn làm việc và mục tiêu bạn muốn đạt được.

Danh sách các kỹ năng cho kinh doanh mà chúng tôi tập trung đào tạo.

Tất cả các chương trình đào tạo tại công ty đều được tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu của từng tổ chức và nhân viên của họ. Các lĩnh vực ngôn ngữ chức năng chủ yếu cần được giải quyết trong kinh doanh quốc tế có thể bao gồm:

• Tiếng Anh để thuyết trình

• Tham gia các cuộc họp và đàm phán

• Kỹ năng điện thoại

• Email tiếng Anh

• Viết báo cáo hiệu quả

• Phỏng vấn hiệu quả

• Tiếng Anh giao tiếp trong kinh doanh

Hãy gọi cho chúng tôi (84-4) 2246 6968 hoặc hoàn thành form dưới đây.