phone +(84) (24) 22680011
info@pentower.vn
Đăng ký | Đăng nhập

Đại từ (Pronouns)

Đại từ (Pronouns)

 Đại từ dùng để thay thế cho danh từ đã được nhắc đến trước đó hoặc đã biết, tránh việc lặp lại danh từ một cách nhàm chán. Ví dụ:

Kate was tired so she went to bed.

Michael took the children with him.

Kieran’s face was close to mine.

That is a good idea.

Anything might happen.

Đại từ chỉ người

Đại từ chỉ người được sử dụng để chỉ người, vật cụ thể, ví dụ Imemineyouyourshisherherswethey, hoặc them. Đại từ chỉ người có thể được phân thành các loại khác nhau phụ thuộc vào vai trò của chúng trong câu, chẳng hạn như:

  • đại từ làm chủ ngữ
  • đại từ làm tân ngữ
  • đại từ sở hữu
  • đại từ phản thân

Đại từ làm chủ ngữ

Các đại từ chỉ người Iyouweheshe, it, và they  là các đại từ làm chủ ngữ vì chúng đóng vai trò làm chủ ngữ của động từ:

She saw Catherine.

We drove Nick home.

I waved at her.

Đại từ làm tân ngữ

Các đại từ chỉ người meyouushimherit, và them được gọi là các đại từ làm tân ngữ vì chúng đóng vai trò làm tân ngữ của động từ và giới từ:

Catherine saw her.

Nick drove us home.

She waved at me.

Sau đây là bảng phân loại các dạng đại từ:

  SỐ ÍT  SỐ NHIỀU
  chủ ngữ tân ngữ chủ ngữ tân ngữ
ngôi thứ nhất I me we us
ngôi thứ hai you you you you
ngôi thứ ba he/she/it him/her/it they them

Lưu ý rằng đại từ chỉ người you và it không thay đổi dù chúng đóng vai trò là chủ ngữ hay tân ngữ.

Đại từ sở hữu

Các đại từ chỉ người mineyourshershisours, và theirs được gọi là các đại từ sở hữu, chúng đề cập đến cái gì đó được sở hữu bởi người nói hoặc cái gì đó được nhắc đến trước đó. Ví dụ:

That book is mine.

John’s eyes met hers.

Ours is a family farm.

Đại từ phản thân

Đại từ phản thân chỉ người gồm myselfhimselfherselfitself, ourselvesyourselves, và themselves. Chúng được dùng để phản ánh lại chủ ngữ của cùng một mệnh đề:

I fell and hurt myself.

Daisy prepared herself for the journey.

The children had to look after themselves.
                                                                                                                                                                 -Theo Oxford Dictionary-

 

ĐĂNG KÝ NHẬN TIP HỌC TIẾNG ANH HÀNG TUẦN (CLICK NGAY!!!)

IELTS Reading Manual (Download)