phone +(84) (24) 22680011
info@pentower.vn
Đăng ký | Đăng nhập

Complete IELTS Bands 6.5-7.5 Student Book (Ebook+Audio)

Complete IELTS Bands 6.5-7.5 Student Book (Ebook+Audio)

Đối với các bạn luyện thi IELTS đã có nền tảng tốt, cuốn sách này sẽ là một bước chuẩn bị giúp bạn có khả năng đạt điểm 7.5. Cuốn sách bao gồm tất cả các dạng câu hỏi có thể xuất hiện trong bài thi IELTS cùng với đáp án và vocab chi tiết mà một thí sinh cần có để đạt điểm cao.  Phần Language reference section giải thích tất cả các vocab và grammar bao gồm trong cuốn sách. 8 wordlist tương ứng với mỗi chủ đề sẽ giúp bạn nhanh chóng nâng cao vốn từ vựng của mình.

IELTS Reading Manual (Download)