phone +(84) (24) 22680011
info@pentower.vn
Đăng ký | Đăng nhập

Complete IELTS Bands 5-6.5 Student Book (Ebook+Audio)

Complete IELTS Bands 5-6.5 Student Book (Ebook+Audio)

Complete IELTS kết hợp hiệu quả các bài thực hành trong lớp học hiện đại với các chủ đề thú vị hướng đến những người trẻ muốn theo học tại các trường đại học.

 

Cuốn sách The students' book có đáp án bao gồm 8 bài với các hoạt động nói thú vị, tài liệu ngôn ngữ tham khảo, các phân tích và ví dụ về ngữ pháp và từ vựng để đảm bảo cho học sinh đạt được những kĩ năng cần thiết cho cả 4 phần thi của IELTS.


Phần đáp án cũng bao gồm cả script của các đoạn băng ghi âm giúp kiểm tra và đối chiếu với đáp án và tài liệu nghe. Đồng thời, nó cũng cung cấp bài kiểm tra thử IELTS hoàn chỉnh nhằm giúp học sinh quen với dạng đề thi IELTS. Ngoài ra, phần CD-ROM cũng đưa ra các bài tập luyện nghe, luyện từ vựng, ngữ pháp và các kĩ năng bổ trợ.

 

 

IELTS Reading Manual (Download)