phone +(84) (24) 22680011
info@pentower.vn
Đăng ký | Đăng nhập

Complete Ielts Bands 4-5

Complete Ielts Bands 4-5

Sách Complete IELTS Bands 4-5 dành cho những bạn có ý định học IELTS nhưng mới chỉ ở trình độ cơ bản, mới bắt đầu. Sách sẽ cung cấp các thông tin chi tiết, lời khuyên và bài tập cho người học về IELTS.

Cuốn sách cung cấp các thông tin, lời khuyên và các bài tập thực hành cho cả 4 kĩ năng thi IELTS ở trình độ band 4-5. Đồng thời, nó cũng đưa ra các bài thi mẫu và ví dụ liên quan đến các vẫn đề khó khăn hay gặp trong IELTS. Vì thế mà cuốn sách trở thành một trong những tài liệu luyện thi IELTS hữu ich được đa số mọi người lựa chọn.

Cuốn sách này bao gồm:

• Tài liệu tham khảo Writing có đầy đủ các kỹ năng viết cần thiết cho kỳ thi IELTS.

• Tài liệu ngôn ngữ tham khảo cung cấp thêm các phân tích và ví dụ về mặt ngữ pháp và từ vựng.

• Các bài ôn luyện thường xuyên sau cuối mỗi bài thứ 2 để kiểm tra sự tiến bộ và khả năng vận dụng ngữ pháp và từ vựng của học sinh.

• Tài liệu tham khảo Speaking có đầy đủ các kỹ năng nói cần thiết cho kỳ thi IELTS.

• Bài thi mẫu hoàn chỉnh ở cuối cuốn sách.

IELTS Reading Manual (Download)