phone +(84) (24) 22680011
info@pentower.vn
Đăng ký | Đăng nhập

Chính sách bảo mật

Những quy tắc bảo mật tài liệu dịch thuật của Pentower Vietnam

Trách nhiệm bảo mật tài liệu đối với công ty dịch thuật
Chúng tôi luôn sẵn sàng chịu trách nhiệm cao nhất về sự an toàn của tài liệu. Tất cả các thông tin tài liệu của khách hàng đều được bảo mật tuyêt đối theo đúng tiêu chuẩn bảo mật.
Chỉ cho phép nhân viên, khách hàng và những người cần biết thông tin tài liệu để cải thiện chất lượng bản dịch. Những cá nhân này bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật và có thể chịu kỷ luật, bao gồm những quy định trong hợp đồng với Công ty và có thể truy tố hình sự, khi họ vi phạm các nghĩa vụ này.

Đối với nhân viên dịch thuật
Nhân viên thuộc phòng dịch thuật không được liên hệ với cơ quan, cá nhân có liên quan đến tài liệu, dự án dịch bằng bất cứ hình thức nào. Tuyệt đối không tiết lộ nội dung trong tài liệu dịch với bất cứ ai.

Đối với cộng tác viên
Cộng tác viên của Pentower Vietnam đều là những người cam kết làm việc lâu dài và bị ràng buộc bởi các quy định bảo mật chặt chẽ của công ty về quá trình xử lý mỗi hợp đồng, cũng như sau khi giao sản phẩm. Cộng tác viên được yêu cầu xóa toàn bộ các file chứa nội dung hợp đồng trên các phương tiện lưu trữ cá nhân 6 giờ sau khi trả bài.