phone +(84) (24) 22680011
info@pentower.vn
Đăng ký | Đăng nhập

Các khóa học Tiếng Anh

Cải thiện khả năng tiếng Anh để tiến bước trong sự nghiệp

Xem khóa học

Trình độ tiếng Anh của bạn

Bạn có thể xác định trình độ tiếng Anh của mình theo thang điểm từ ESL-1 (Mới bắt đầu) đến ESL-9 (Thành thạo). Kiểm tra bảng dưới đây để biết trình độ của bạn, hoặc làm một bài kiểm tra tiếng Anh trực tuyến 20 phút MIỄN PHÍ để giúp bạn xác định chính xác trình độ tiếng Anh của mình.


Cấp độ
   
             
Miêu tả Trình độ CEF *
ESL-1 
Mới bắt đầu
Tôi nói chưa học tiếng Anh bao giờ.  
ESL-2 
Sơ cấp (1)
Tôi có thể nói và hiểu một vài điều trong tiếng Anh. A1/2
ESL-3 
Sơ cấp (2)
Tôi có thể giao tiếp đơn giản và hiểu được trong những tình huống quen thuộc nhưng có vài khó khăn. A2
ESL-4 
Trung cấp (1)
Tôi có thể đặt câu đơn giản và có thể hiểu những ý chính của một cuộc hội thoại nhưng cần nhiều từ vựng hơn. B1
ESL-5 
Trung cấp (2)
Tôi có thể nói và hiểu kha khá và có thể dùng các thì đơn giản nhưng gặp vấn đề với ngữ pháp và từ vựng phức tạp hơn. B1
ESL-6 
Trung cấp (3)
Tôi nói và hiểu rõ những vẫn mắc sai lầm và đôi khi không làm rõ được ý của mình. B2
ESL-7 
Cao cấp (1)
Tôi nói và hiểu rõ những vẫn mắc sai lầm và đôi khi không làm rõ được ý của mình. C1
ESL-8 
Cao cấp (2)
Tôi nói và hiểu rất rõ nhưng đôi khi có vấn đề với tình huống và từ không quen thuộc. C2
ESL-9 
Thành thạo Tôi nói và hiểu tiếng Anh hoàn toàn lưu loát. 
 C2


* CEF - Khung tham chiếu chung Châu Âu

Xem thêm

Danh sách các khóa học

Tiếng Anh tổng quát

Khóa học Đầu vào Khai giảng Chi tiết Đăng ký
Khóa học i-ESL (Level 1-5) Ngày 05 và 25 hàng tháng
Khóa học Power ESL (Level 1-9) Ngày 05 và 25 hàng tháng

Tiếng Anh giao tiếp online 1:1

Khóa học Đầu vào Khai giảng Chi tiết Đăng ký
ESL (Khóa học giao tiếp) Xếp theo năng lực của học viên Liên tục
Business (Giao tiếp trong kinh doanh) Xếp theo năng lực của học viên Liên tục
IELTS (Speaking/ Reading/ Writing) Xếp theo năng lực của học viên Liên tục

Tiếng Anh chuyên ngành

Khóa học Đầu vào Khai giảng Chi tiết Đăng ký
Tiếng Anh cho lễ tân 2-3 trở lên
Phát âm chuẩn cho phỏng vấn Từ level 4 trở lên Liên tục
Viết CV bằng tiếng Anh 4-5 Liên tục
Tiếp thị bán hàng và tiếp thị Level 4-5 17-19 May 2017
Tiếng Anh Y khoa Level 2-3 8-10 May 2017

Đào tạo Tiếng Anh doanh nghiệp

Khóa học Đầu vào Khai giảng Chi tiết Đăng ký

Lớp tiếng Anh cá nhân

Khóa học Đầu vào Khai giảng Chi tiết Đăng ký

Học viên nói gì về các khóa học:

Công việc hiện tại của tôi yêu cầu tối thiểu là phải thành thạo tiếng anh, tuy nhiên trước đây tôi học chuyên ngành Tiếng Trung do đó tôi hoàn toàn không biết gì về tiếng anh mà cũng ngại phải giao tiếp bằng tiếng anh. Tình cờ tôi biết đến trung tâm Pentower qua internet, thấy có khá nhiều review t...

Trần Thanh Hà

Học viên khóa 2

Tôi có có cơ hội để đi đào tạo cán bộ cao cấp ở Nhật nhưng yêu cầu tối thiểu là phải biết tiếng Anh. Buồn nỗi thời điểm đó tiếng Anh của tôi rất báo động, gần 20 năm rồi không dùng nên quên gần hết. Một người bạn của tôi từng học riêng tại trung tâm Pentower cảm thấy rất hiệu quả nên đã gi...

Trần Kiều Oanh

Học viên khóa Tiếng Anh giao tiếp tháng 8/2017

Tôi biết đến trung tâm tiếng anh Pentower qua một người bạn. Sau một thời gian học ở đây, tôi thấy trình độ tiếng anh giao tiếp của tôi được cải thiện khá nhiều. Rất cảm ơn trung tâm đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua.

...

Nguyễn Trần Phương Nhi

Học viên khóa Tiếng Anh giao tiếp tháng 8/2017

Language tips

Use our Language Talk page to help build your vocabulary, skills and knowledge
Xem thêm