phone +(84) (24) 22680011
info@pentower.vn
Đăng ký | Đăng nhập

Biên dịch/Phiên dịch

Bạn có kinh nghiệm dịch thuật trong nhiều lĩnh vực. Bạn mong muốn trở thành cộng tác viên của một trung tâm dịch thuật uy tín.

Hãy tham gia đội ngũ biên/phiên dịch của Pentower.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay:

Email: info@pentower.vn

Tuyển dụng

QC7