phone +(84) (24) 22680011
info@pentower.vn
Đăng ký | Đăng nhập

Basic IELTS Writing

Basic IELTS Writing

Chuẩn bị trước khi thi là một giai đoạn vô cùng quan trọng đối với các thí sinh mong muốn có được một chứng chỉ được công nhận quốc tế, đặc biệt là IELTS. Các thí sinh này có thể giảm bớt áp lực nếu học có trong tay những nguồn tài liệu hữu ích về IELTS. Đó là lý do một seri các cuốn sách bao gồm Basic IELTS - Listening, Reading, Speaking, and Writing đã được ra đời.

Bộ sách này:

- Cung cấp cho các thí sinh thi IELTS  những kĩ năng cơ bản của Tiếng Anh.

- Mở rộng vốn từ vựng và giúp cho các thí sinh có cái nhìn sâu hơn về văn hóa và xã hội của các cộng đồng nói Tiếng Anh.

Bộ sách này phù hợp với những bạn có mục tiêu đạt được band 3.5-4.5 IELTS. Đồng thời, đây cũng là nguồn tài liệu học và thực hành dành cho các học sinh cấp 3 và những người có trình độ trung bình nhưng mong muốn xây dựng nền móng vững chắc để tiếp tục nâng cao khả năng Tiếng Anh.

Exam preparation is a vital period for candidates who wish to obtain an internationally-recognised certificate, specifically the IELTS one. Such candidates will find it less stressful if they can have relevant and beneficial materials in hand. Basic IELTS - Listening, Reading, Speaking, and Writing have, consequently, been designed to meet your demand.

Basic IELTS series:

- Providing IELTS candidates with a basic English language ability

- Enlarging candidates’ stock of vocabulary, and giving candidates insight into the social life and culture of the English-speaking communities

Basic IELTS series are suitable for those who want to achieve a band score of 3.5-4.5 in the IELTS test. They are also practical materials for high school students, students of pre-intermediate level, and for those who want to build up a solid foundation in their English language competence.


IELTS Reading Manual (Download)