phone +(84) (24) 22680011
info@pentower.vn
Đăng ký | Đăng nhập

Academic Writing: From Paragraph to Essay

Academic Writing: From Paragraph to Essay

Cuốn sách được viết cho các bạn đang ở mức trình độ trung bình, song chuẩn bị hoặc đang theo học trong một môi trường học thuật và cần phải cản thiện kĩ năng viết. 
Cuốn sách này cung cấp:
- Các cách lập dàn ý cá nhân, cặp hoặc nhóm khác nhau.
- Các bài tập viết.
- Nhiều bài thực hành của các cấp độ trong quá trình viết bài.
- Các bài văn mẫu của các bài tập thực hành.
Academic Writing hướng dẫn người học từ cách cấu trúc đoạn văn đến viết các bài luận. Đồng thời, nó cũng giúp học viên biết cách sắp xếp và liên kết các đoạn văn với nhau sao cho bài văn được hoàn chỉnh và mạch lạc. 
Ngoài ra, cuốn sách hỗ trợ người học cách lên ý tưởng, sắp xếp ý, viết nháp, xem lại và ôn lại những bài đã học. 
Cuối sách còn có rất nhiều các bài mẫu và những tài liệu tham khảo bao gồm mẫu viết essay, hướng dẫn căn chỉnh thời gian giúp học sinh tự đánh giá bài làm của mình dựa trên đáp án cho sẵn. 
Vì vậy, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cuốn sách này trên lớp hoặc phục vụ mục đích tự học.

IELTS Reading Manual (Download)